BLOCKCHAIN

Home  /  Chuyển Đổi Số

DỊCH VỤ CUNG CẤP

 • Ứng dụng ý tưởng Blockchain và phát triển khái niệm trong thực tiễn
 • Phát triển các ứng dụng Blockchain được cấp phép (private) với cơ sở dữ liệu phi tập trung an toàn áp dụng trong quy mô doanh nghiệp.
 • Các giải pháp Blockchain theo yêu cầu.
 • Thay thế phương thức giao dịch truyền thống bằng các giao dịch kỹ thuật số ứng dụng Blockchain.
 • Tích hợp công nghệ Blockchain trực tiếp để có thể phi tập trung hóa những ứng dụng hiện có của khách hàng.

NGUỒN LỰC & KỸ NĂNG

 • Một Trung tâm phát triển Blockchain với hơn 40 nhân sự có chứng chỉ nhà phát triển Blockchain của IBM.
 • Hơn 50 nhà phát triển phần mềm (Front và Back end) có kỹ năng phát triển NodeJS, Javascript và thiết bị di động.
 • Các chuyên gia cao cấp có kỹ năng về Phát triển Private Blockchain.
 • Có kinh nghiệm phong phú với các nền tảng blockchain phổ biến: Hyperledger Fabric, Ethereum.

Tài chính, Ngân hàng

Bảo hiểm

Sản xuất thực phẩm, Bán lẻ

Chuỗi cung ứng và Logistics

Cơ quan chính phủ

Chúng tôi cung cấp

Ví dụ triển khai giải pháp Blockchain

 • Trình theo dõi đơn hàng để đối chiếu nhà bán lẻ và nhà cung cấp

 • Thư tín dụng (Letter of Credit) cho ngân hàng

 • Thư bảo lãnh (Letter Of Guarantee)

 • Truy xuất nguồn gốc hàng hóa

 • Giải pháp blockchain cho chứng chỉ kỹ thuật số và hồ sơ nghiên cứu