Trách Nhiệm Xã Hội

Home  /  Trách Nhiệm Xã Hội

TRÁCH NGHIỆM XÃ HỘI

Nhận thức được những tác động của Trách nhiệm xã hội vào sự tăng trưởng kinh doanh lâu dài và phát triển bền vững của công ty, VSII đã triển khai các chính sách liên quan tới các vấn đề sức khỏe, an toàn nghề nghiệp, quyền con người, môi trường và ứng xử/đạo đức kinh doanh.

Chính sách nơi làm việc

Cung cấp các cơ hội đào tạo cho mọi người tại các cộng đồng địa phương (ví dụ học nghề hoặc kinh nghiệm làm việc cho các bạn trẻ hoặc cho những người có hoàn cảnh khó khăn).

Cung cấp hỗ trợ tài chính thường xuyên các hoạt động và dự án (ví dụ quỹ từ thiện hoặc tài trợ) của cộng đồng địa phương.

Nhân viên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động cộng đồng địa phương (ví dụ cung cấp thời gian lao động và chuyên môn, hoặc giúp đỡ thiết thực khác).

Chính sách về môi trường

Luôn luôn cố gắng để giảm tác động môi trường của công ty về việc tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải và tái chế, phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường tự nhiên, lựa chọn giao thông bền vững.

Cung cấp thông tin về môi trường rõ ràng và chính xác về các sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động của công ty cho khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương, vv.

Xem xét các tác động môi trường khi phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Chính sách thị trường

Có chính sách để đảm bảo tính trung thực và chất lượng trong tất cả các hợp đồng của công ty, giao dịch và quảng cáo (ví dụ như một chính sách thu mua hợp lý, các quy định về bảo vệ người tiêu dùng, vv).

Không có và không tham gia vào bất kỳ hình thức tham nhũng hoặc hối lộ bất kỳ quan chức chính phủ, các bên liên quan nhằm mục đích tác động đến việc ra quyết định.

Cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác và gắn nhãn về các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả nghĩa vụ sau khi bán hàng.

Có quy trình để giải quyết hiệu quả việc tiếp nhận phản hồi và giải quyết các khiếu nại của khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác tham gia vào kinh doanh của công ty.

Đảm bảo thanh toán kịp thời các hóa đơn của nhà cung cấp.

Giữ thông tin trao đổi với các bên liên quan bí mật thông qua các thỏa thuận không tiết lộ thông tin.

Tôn trọng sở hữu trí tuệ và xem xét nó như là một thuật ngữ quan trọng trong thỏa thuận của chúng tôi với khách hàng.

Chính sách cộng đồng

Cung cấp các cơ hội đào tạo cho mọi người tại các cộng đồng địa phương (ví dụ học nghề hoặc kinh nghiệm làm việc cho các bạn trẻ hoặc cho những người có hoàn cảnh khó khăn).

Cung cấp hỗ trợ tài chính thường xuyên các hoạt động và dự án (ví dụ quỹ từ thiện hoặc tài trợ) của cộng đồng địa phương.

Nhân viên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động cộng đồng địa phương (ví dụ cung cấp thời gian lao động và chuyên môn, hoặc giúp đỡ thiết thực khác).

Giá trị công ty

Xác định giá trị của công ty và quy tắc ứng xử; truyền tải giá trị của công ty cho khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và các bên quan tâm khác (ví dụ trong bài thuyết trình bán hàng, tài liệu tiếp thị hay thông tin liên lạc không chính thức).

Luôn luôn đào tạo thành viên về tầm quan trọng của các giá trị của công ty và quy tắc ứng xử; đảm bảo rằng các thành viên hiểu được giá trị và cách làm việc của công ty.