Tích Hợp Hệ Thống

Home  /  Tích Hợp Hệ Thống

Dịch vụ tích hợp hệ thống

Nhanh chóng thích ứng với xu hướng hiện đại hóa hệ thống và ứng dụng công nghệ cao tại các ngân hàng, VSII có tham vọng thay thế hệ thống kiến trúc công nghệ thông tin lỗi thời bằng Kiến trúc Dịch vụ – Hệ thống (SOA) đồng thời tích hợp chúng một cách hiệu quả để rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. 

Chỉ sau 6 năm cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống với nhiều sản phẩm tập trung vào phân khúc tài chính & ngân hàng được đánh giá cao, VSII đã trở thành nhà cung ứng dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu trong việc tư vấn và triển khai SOA / ESB và hệ thống BPM tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Giải pháp triển khai, Đào tạo và chuyển giao công nghệ, Bảo trì hệ thống và bảo hành…

TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Tư vấn, thiết kế kiến trúc hệ thống, Dịch vụ quản lý và chức năng hệ thống…

GIẢI PHÁP

SOA/ESB, BPM, ECM and B2B Gateway, Tài liệu số hóa và lưu trữ…

Lĩnh vực kinh doanh

Giá trị cốt lõi

DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO

  • Đảm bảo thành công của dự án bằng cách hợp tác với các nhà cung ứng toàn cầu trong việc lập kế hoạch và tư vấn dự án.
  • Nghiên cứu và phát triển từ các phương pháp thực hiện tốt nhất trên thế giới với sự hiểu biết toàn diện về khách hàng. Chúng tôi luôn luôn cung cấp những giải pháp tốt nhất.

PHƯƠNG PHÁP ƯU VIỆT

  • Dựa trên các phương pháp đã được chuẩn hóa của các nhà cung ứng toàn cầu.
  • Đầu tư vào nhân lực với các chương trình đào tạo chuẩn hóa (có thể tham gia vào dự án sau 2-4 tuần).
  • Triển khai thực hiện trên cơ sở phòng thí nghiệm đào tạo tùy chỉnh, trên framework cụ thể xây dựng cho mỗi sản phẩm.