VietSoftware International bổ nhiệm Ban Lãnh Đạo mới, kiện toàn đội ngũ năm 2024

Home  /  Tin tức / VietSoftware International bổ nhiệm Ban Lãnh Đạo mới, kiện toàn đội ngũ năm 2024

VietSoftware International bổ nhiệm Ban Lãnh Đạo mới, kiện toàn đội ngũ năm 2024

CEO Lê Xuân Hải trao Quyết định Bổ nhiệm cho các thành viên mới trực thuộc Ban Lãnh Đạo. Sự kiện đánh dấu một bước đột phá của VSII, là bước chuyển giao thế hệ quản trị với mục tiêu tiếp tục phát triển và mở rộng VSII.

Sáng 5/1, tại văn phòng CenXspace đã diễn ra sự kiện VSII Kick-off Meeting 2024. Đặc biệt, trong sự kiện này, Tổng giám đốc Lê Xuân Hải đã trao Quyết định Bổ nhiệm cho các thành viên mới trực thuộc Ban Lãnh Đạo. Sự kiện đánh dấu một bước đột phá của VSII, là bước chuyển giao thế hệ quản trị với mục tiêu tiếp tục phát triển và mở rộng VSII. 

Cụ thể, VietSoftware International đã trao các quyết định bổ nhiệm sau:

  • Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Tường Vinh vị trí “Giám Đốc Lab Sáng Tạo Công Nghệ” 
  • Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đình Hùng vị trí “Giám Đốc Công Nghệ” 
  • Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Tình vị trí “Giám Đốc Dự Án Quốc Tế” 
  • Quyết định bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thanh Tâm vị trí “Giám Đốc Tài Sản Số” 
  • Quyết định bổ nhiệm ông Hà Khánh Tùng vị trí “Giám Đốc Vận Hành” 
  • Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng vị trí “Chuyên viên Tư vấn cao cấp” 

Với các quyết định bổ nhiệm này, công ty VietSoftware International hướng tới mục tiêu trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, đem lại một luồng gió mới cho sự phát triển của công ty. 

Thông tin về thành viên BOD mới:

ban lãnh đạo VSII (1)
ban lãnh đạo VSII(1)
ban lãnh đạo VSII(2)
ban lãnh đạo VSII(4)
ban lãnh đạo VSII(5)

ỨNG DỤNG LINH HOẠT MÃ QR TRONG ĐỜI SỐNG

Với khả năng lưu trữ thông tin đa dạng và khả năng truy cập nhanh chóng, mã QR đã mở ra một kỷ nguyên mới trong việc chia sẻ và truyền tải thông tin. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của mã QR.

Read More »

Triển khai ký hợp đồng online đối với khách hàng mới phần mềm emPL

Từ đầu năm 2024, VietSoftware International đã bắt tay với Misa – một trong những công ty hàng đầu về cung cấp các giải pháp chuyển đổi số tại Việt Nam để triển khai ký hợp đồng online cho phần mềm emPL, tạo ra một bước tiến đáng kể trong việc đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Read More »